Van Camozzi | Nhà cung cấp Camozzi Việt Nam

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý là nhà cung cấp van Camozzi Việt Nam. Chúng tôi cam kết cung cấp sản phẩm chính hãng của Camozzi giá cạnh tranh nhất thị trường.

Van Camozzi | Nhà cung cấp Camozzi Việt Nam

  • Mã SP:Camozzi
  • Giá bán:Liên hệ

Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý cung cấp van  Camozzi.

*Giới thiệu về Camozzi

Được thành lập vào năm 1964, Camozzi Automation bắt đầu một hành trình phát triển mà chỉ trong vài năm, công ty đã trở thành nhà cung cấp giải pháp công nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực tự động hóa.

Đầu tư liên tục đã giúp công ty xây dựng và củng cố sự hiện diện quốc tế và mở rộng việc cung cấp sản phẩm của mình. Ngày nay, điều này bao gồm các giải pháp cho tự động hóa công nghiệp, các thành phần và hệ thống để kiểm soát chất lỏng ở thể lỏng và thể khí cũng như các ứng dụng dành riêng cho ngành giao thông vận tải.

*Một trong những trọng tâm chính của chúng tôi – Van Camozzi:

                Camozzi đảm bảo chất lượng và hiệu quả ở mức cao nhất trong các mạch khí nén, với một loạt các van khí nén, van điện từ và đảo van, có các kích cỡ khác nhau và lưu lượng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của mọi lĩnh vực. Đối với các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao hơn, đáp ứng nhanh hơn và tối ưu hóa khả năng điều khiển, Camozzi đã phát triển một loạt sản phẩm với công nghệ tỷ lệ để kiểm soát áp suất, vị trí và lưu lượng.

                              Van điện từ 2/2 - 3/2 hoạt động trực tiếp và gián tiếp

                               Van điện từ, khí nén và ống góp

*Một số dòng sản phẩm của Camozzi:

K8000-503-K21

K8000-303-K21

K8000-403-K21

K8000-503-K22

K8000-303-K22

K8000-403-K22

K8000-503-K23

K8000-303-K23

K8000-403-K23

K8BC5400-D432N-N001AC003

K8BC5500-D432N-N001AC003

K8BC5100-D432N-N001AC001

K8BC5200-D432N-N001AC001

K8BC5400-D432N-N001AC001

K8BC5500-D432N-N001AC001

K8BC5100-D432N-N001AC002

K8BC5200-D432N-N001AC002

K8BC5400-D432N-N001AC002

K8BC5500-D432N-N001AC002

K8BC5100-D432N-N001AC003

K8BC5200-D432N-N001AC003

K000-303-K11

K000-303-K21

K000-303-K31

K000-303-K12

K000-303-K22

K000-303-K32

K000-303-K13

K000-303-K23

K000-303-K33

K000-303-KB1

K000-303-KC1

K000-303-KD1

K000-303-KB2

K000-303-KC2

K000-303-KD2

K000-303-KB3

K000-303-KC3

K000-303-KD3

K000-403-K11

K000-403-K21

K000-403-K31

K000-403-K12

K000-403-K22

K000-403-K32

K000-403-K13

K000-403-K23

K000-403-K33

K000-403-KB1

K000-403-KC1

K000-403-KD1

K000-403-KB2

K000-403-KC2

K000-403-KD2

K000-403-KB3

K000-403-KC3

K000-403-KD3

K000-403-KF1

K000-403-KG1

K000-403-KH1

K000-403-KF2

K000-403-KG2

K000-403-KH2

K000-403-KF3

K000-403-KG3

K000-403-KH3

K000-303-KB1

K000-303-KC1

K000-303-KD1

K000-303-KB2

K000-303-KC2

K000-303-KD2

K000-303-KB3

K000-303-KC3

K000-303-KD3

K000-403-K11

K000-403-K21

K000-403-K31

K000-403-K12

K000-403-K22

K000-403-K32

K000-403-K13

K000-403-K23

K000-403-K33

K000-403-KB1

K000-403-KC1

K000-403-KD1

K000-403-KB2

K000-403-KC2

K000-403-KD2

K000-403-KB3

K000-403-KC3

K000-403-KD3

K000-403-KF1

K000-403-KG1

K000-403-KH1

K000-403-KF2

K000-403-KG2

K000-403-KH2

K000-403-KF3

K000-403-KG3

K000-403-KH3

KN000-303-K13

KN000-305-F18

KN000-306-F18

KN000-303-KB3

KN000-305-FB8

KN000-306-FB8

W000-305-W23

W000-303-W23

W000-305-W24

W000-303-W24

W000-505-W23

W000-503-W23

W000-505-W24

W000-503-W24

W000-405-W23

W000-403-W23

W000-405-W24

W000-403-W24

W000-605-W23

W000-603-W23

W000-605-W24

W000-603-W24

W000-305-W13

W000-303-W13

W000-505-W13

W000-503-W13

W000-405-W13

W000-403-W13

W000-605-W13

W000-603-W13

P000-301-P53

P000-303-P53

P000-305-P53

P000-306-P53

P000-301-P54

P000-303-P54

P000-305-P54

P000-306-P54

P000-301-P56

P000-303-P56

P000-405-P5B

P000-403-P5B

P000-605-P5B

P000-603-P5B

P000-405-P53

P000-403-P53

P000-605-P53

P000-603-P53

P000-405-P5C

P000-403-P5C

PDVC0122-A73GN-M004AC017

PDVC0122-A74GN-M004AC017

PDVC0122-B33GN-M004AC017

PDVC0122-B34GN-M004AC017

PDVC0122-B73GN-M004AC017

PDVC0122-B74GN-M004AC017

PDVC0122-C13GN-M004AC017

PDVC0122-C14GN-M004AC017

PDVC0122-A73GN-M004AC020

PDVC0122-A74GN-M004AC020

PDVC0122-A73GN-M003AC017

PDVC0122-B33GN-M003AC017

PDVC0122-B34GN-M003AC017

PDVC0122-B73GN-M003AC017

PDVC0122-B74GN-M003AC017

PDVC0122-C13GN-M003AC017

PDVC0122-C14GN-M003AC017

PDVC0122-A74GN-M003AC017

PDVC0122-A73GN-M003AC020

PDVC0122-B33GN-M003AC020

PDVC0122-B34GN-M003AC020

PDVC0122-B73GN-M003AC020

PDVC0122-B74GN-M003AC020

PDVC0122-C13GN-M003AC020

PDVC0122-C14GN-M003AC020

PDVC0122-A74GN-M003AC020

PDVC0122-A73GN-M003AC023

PDVC0122-B33GN-M003AC023

PDVC0122-B34GN-M003AC023

PDVC0122-B73GN-M003AC023

 

PDVC0122-A73GN-M007AC017

PDVC0122-A74GN-M007AC017

PDVC0122-B33GN-M007AC017

PDVC0122-B34GN-M007AC017

PDVC0122-B73GN-M007AC017

PDVC0122-B74GN-M007AC017

PDVC0122-C13GN-M007AC017

PDVC0122-C14GN-M007AC017

PDVC0122-A73GN-M007AC020

PDVC0122-A74GN-M007AC020

PDVC0122-B33GN-M007AC020

PDVC0122-B34GN-M007AC020

PDVC0122-B73GN-M007AC020

PDVC0122-B74GN-M007AC020

PDVC0122-C13GN-M007AC020

PDVC0122-C14GN-M007AC020

PDVC0122-A73GN-M007AC023

PDVC0122-A74GN-M007AC023

PDVC0122-B33GN-M007AC023

PDVC0122-B34GN-M007AC023

A321-0C2-*

A321-1C2-*

A321-1D2-*

A321-1E2-*

A322-0C2-*

A322-1C2-*

A331-0C2-*

A331-1C2-*

A332-0C2-*

A332-1C2-*

AA31-0C2-*

AA31-CC2-*

AA31-0C3-*

AA33-0C2-*

AA33-CC2-*

AA33-0C3-*

AA31-CC3-*

AA33-CC3-*

A331-3C2-*

A331-4C2-*

A631-AC2-*

A531-BC2-*

A231-BC2-*

A131-AC2-*

638-150-A6*

648-150-A6*

638M-101-A6*

63CM-101-A6*

600-450-A6*

600-457-A6*

623-15E-A6*

623-15F-A6*

623-15G-A6*

CFB-D21C-W1-B8B                                                                                                  

CFB-D21F-W1-B8B                                                                                                  

CFB-D22C-W1-B8B                                                                                                  

CFB-D22F-W1-B8B                                                                                                  

CFB-D22G-W1-B8B                                                                                                 

CFB-D23J-R1-B9B                                                                                                    

CFB-D24J-R1-B9B                                                                                                    

CFB-D24M-W1-B9B                                                                                                

CFB-D31A-W1-B8B                                                                                                 

CFB-D31D-W1-B8B

CFB-B23L-W1-B9B                                                                                                   

CFB-B24N-W1-B9B                                                                                                 

CFB-B25P-W1-B9B                                                                                                  

CFB-B26R-W1-B9B

CFB-A23L-R1-B7B                                                                                                    

CFB-A24N-R1-B7B                                                                                                   

CFB-A25P-R1-B7B                                                                                                   

CFB-A26R-R1-B7B                                                                                                   

CFB-A27T-R1-B8B                                                                                                    

CFB-A28X-R1-B8B                                                                                                   

CFB-A29Z-R1-B8B    

CFB-A13L-R1-B7B                                                                                                    

CFB-A14N-R1-B7B                                                                                                   

CFB-A15P-R1-B7B                                                                                                   

CFB-A16R-R1-B7B                                                                                                   

CFB-A17T-R1-B8B                                                                                                    

CFB-A18X-R1-B8B                                                                                                   

CFB-A19Z-R1-B8B

CFB-D21A-...X-*

CFB-D21B-...X-*

CFB-D21C-...X-*

CFB-D22B-...X-*

CFB-D22C-...X-*

CFB-D22E-...X-*

CFB-D23E-...X-*

CFB-D23F-...X-*

CFB-D24E-...X-*

CFB-D24F-...X-*

810C5100-F132

820C5100-G732

830C5100-K132

810C3104-F131N-NPP

810C3404-F131N-NPP

810C3104-F131Y-N002CC012

810C3404-F131Y-N002CC012

810C3104-F131Y-NPE2CC012

810C3404-F131Y-NPE2CC012

810C3104-F131Y-N002CC014

810C3404-F131Y-N002CC014

810C3104-F131Y-NPE2CC014

810C3404-F131Y-NPE2CC014

810C3104-F131Y-N002FC012

810C3404-F131Y-N002FC012

820C3105-G731N-NPP

820C3405-G731N-NPP

820C3505-G731Y-NPE3AC020

820C3405-G731Y-NPE4AC020

820C3205-G731Y-NPE3AC020

820C3105-G731Y-NPE3AC020

820C3505-G731Y-N003AC020

820C3405-G731Y-N003AC020

820C3205-G731Y-N003AC020

820C3105-G731Y-N003AC020

820C3505-G731Y-NPE3AC023

820C3405-G731Y-NPE4AC023

830C3106-K131N-NPP

830C3406-K131N-NPP

830C3506-K131Y-NPE3AC020

830C3406-K131Y-NPE3AC020

830C3206-K131Y-NPE3AC020

830C3106-K131Y-NPE3AC020

830C3506-K131Y-N003AC020

830C3406-K131Y-N003AC020

830C3206-K131Y-N003AC020

830C3106-K131Y-N003AC020

830C3506-K131Y-NPE3AC023

830C3406-K131Y-NPE3AC023

 

*Chúng tôi - Công ty TNHH Công Nghệ Hoàng Phú Quý tự hào là nhà cung cấp van van Camozzi trong nhiều năm qua trên thị trường Việt Nam.

==> Xem thêm

 

 


Liên hệ : 0938.371.389

Skype: truc.hpq

Email: truc@hpqtech.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha

0938371389

Hỗ trợ bán hàng 0938.371.389